Boek jouw verblijf

Voorwaarden reservering

1. RESERVERING

Reserveren is uitsluitend mogelijk via ons boekingssysteem op de website of via e-mail. Een reservering is pas dan geldig, als hij ook door de camping schriftelijk is bevestigd met vermelding van een reserveringsnummer.

2. BETALINGEN

Na ontvangst van de reserveringsbevestiging dient 40%  van de totale huursom binnen 2 weken te worden voldaan. Een bedrag tot 60 euro dient volledig te worden betaald. Deze betaling garandeert jou een plaats op de camping.
De betaling van het resterende bedrag dient uiterlijk 4 weken voor de datum van aankomst door de camping ontvangen te zijn.
Bij reservering binnen 4 weken voor aankomst dient het totaal verschuldigde bedrag gelijktijdig met de reservering te worden overgemaakt.
Bij overschrijding van de betalingstermijnen behouden wij ons het recht voor administratiekosten in rekening te brengen c.q. de reservering te annuleren.

3. PRIJZEN

De gepubliceerde tarieven voor een bepaald seizoen blijven, behoudens eventuele drukfouten, onvoorziene BTW-heffingen, belastingen en overheidsheffingen en daadwerkelijk kennelijke vergissingen, gedurende dat jaar ongewijzigd voor reeds gemaakte reserveringen. Nieuwe tarieven kunnen gedurende het lopende seizoen worden gepubliceerd en zijn geldig vanaf de datum van publicatie voor reserveringen of losse verblijven die na de publicatiedatum worden gemaakt en totdat nieuwere prijzen zijn gepubliceerd.

4. BORG

Voor de huuraccommodaties (bungalowtent, cocosweet en stacaravan) vragen wij een borg. Deze borg bedraagt 100 euro en dient bij aankomst te worden betaald middels een pre-autorisatie met een creditcard. Bij vertrek wordt de borg terugbetaald, mits de huuraccommodatie opgeruimd achtergelaten is, er geen inventaris ontbreekt en geen schade is aangebracht aan de accommodatie c.q. de inventaris. De huuraccommodatie dient schoon achtergelaten te worden.

5. AANKOMST EN VERTREK

Kamperen: de kampeerplaats kan vanaf 13.30 uur worden betrokken en dient op de vertrekdag voor 11.30 uur te worden ontruimd en schoon te worden achtergelaten. Afval dient te worden gedeponeerd in de afvalcontainers bij de ingang van de camping.

Huuraccommodaties: de door jou gehuurde accommodatie staat vanaf 15.00 uur tot jouw beschikking. Binnen 1 uur na aankomst dien je eventuele onvolkomenheden en/of ontbrekende inventaris bij de receptie te melden. Op de dag van vertrek dien je de accommodatie voor 10.00 uur opgeruimd en schoon achter te laten.

6. ANNULEREN KAMPEREN, STACARAVANS EN TENTEN

Reserveringen kunnen tot en met 1 april 2024 kosteloos worden aangepast of geannuleerd.

Bij annulering tot 56 dagen voor aankomst kan de reservering kosteloos worden geannuleerd.

Bij annulering van 56 tot 28 dagen voor aankomst wordt 40 % van de totale huursom in rekening gebracht.

Bij annulering van 28 tot 7 dagen voor aankomst wordt 75 % van de totale huursom in rekening gebracht.

Bij annulering van 7 dagen of minder voor aankomst wordt 100 % van de totale huursom in rekening gebracht.

Bij vroeger vertrek of bij latere aankomst vindt geen restitutie van gedane betalingen plaats.

Annulaties dienen schriftelijk te gebeuren.

7. ANNULERINGSFONDS

Aansluiting bij het annuleringsfonds wordt geadviseerd. Door het aansluiten bij het annuleringsfonds kan men zich vrijwaren voor de kosten van annulering van de huuraccommodatie/kampeerplaats, als een van de reisgenoten:

A. plotseling ziek wordt of gewond raakt ten gevolge van een ongeval;

B. te maken krijgt met een sterfgeval in de directe familie, d.w.z. overlijden van echtgenote, echtgenoot, ouders, schoonouders, kinderen, broers of zusters.

Bovendien stelt dit fonds je schadeloos voor de annuleringskosten indien het gezinshoofd onvrijwillig werkloos wordt. Afsluiting van het annuleringsfonds is slechts mogelijk direct bij boeking. Het annuleringsfonds geeft dekking vanaf de dag van reserveren tot de door jou ingevulde vertrekdatum op de reserveringsaanvraag.

Bij tussentijds vertrek, om één van de hierboven genoemde redenen, vindt terugbetaling plaats naar rato van het aantal niet genoten vakantiedagen. Je dient in dit geval het verlaten van de huuraccommodatie of van de kampeerplaats bij de receptie op de camping te melden. Ge- en verbruikte extra’s worden in geval van voortijdig afbreken van de vakantie niet vergoed. Om voor uitkering uit het annuleringsfonds in aanmerking te komen dienen een annuleringsverklaring en bewijsstukken overlegd te worden.

Bij annulering vindt geen terugbetaling plaats van de premie van het annuleringsfonds en de reserveringskosten. De premie bedraagt 5,5% van het totaalbedrag met een minimum van 5 euro.

8. AANSPRAKELIJKHEID/GEDRAGSREGELS

Kampeerders of gebruikers van een huuraccommodatie dienen de gedragsregels te respecteren, welke de beheerder nageleefd wenst te zien door de op zijn terrein aanwezige gasten.
Kampeerders of gebruikers van een huuraccommodatie die hinder of overlast opleveren kunnen, na een waarschuwing, uit de accommodatie worden gezet en van de camping worden verwijderd, zonder restitutie van betalingen.
Uitspraken van medewerkers van Aux Rives du Soleil, niet zijnde de directie, betreffende de aansprakelijkheid van Aux Rives du Soleil, zijn niet bindend.
Kleine huisdieren (maximaal 1) zijn slechts toegestaan in huuraccommodaties indien vooraf schriftelijk toestemming is verleend door de camping. Het is niet toegestaan huisdieren zonder toezicht in de huuraccommodatie achter te laten. Voor eventuele schade of verontreiniging is de eigenaar van het huisdier of degene die het huisdier heeft meegenomen naar de camping aansprakelijk.