Boek jouw verblijf

Juridische informatie - Mediator

JURIDISCHE MEDEDELINGEN BETREFFENDE DE SITE

Camping Aux Rives du Soleil

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 6-III en 19 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie, bekend als L.C.E.N., worden onderstaande juridische mededelingen onder de aandacht gebracht van gebruikers en bezoekers van Camping aux Rives du Soleil.

Camping aux Rives du Soleil is toegankelijk op het volgende adres: www.rivesdusoleil.com (hierna “de Site”). Toegang tot en gebruik van de Site zijn onderworpen aan deze "Juridische mededelingen" die hieronder worden beschreven, evenals aan de toepasselijke wet- en/of regelgeving.

De verbinding met, het gebruik van en de toegang tot deze Site impliceren de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de internetgebruiker van alle bepalingen van deze juridische mededelingen.

ARTIKEL 1 – JURIDISCHE INFORMATIE

Overeenkomstig artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, specificeert dit artikel de identiteit van de verschillende belanghebbenden in de context van zijn implementatie en de opvolging ervan. De website van Camping aux Rives du Soleil is een uitgave van: SARL Les Rives met maatschappelijke zetel op het volgende adres: 58, le Port, 01190 Pont-de-Vaux, en ingeschreven op het volgende nummer: 479 492 365 00016.

Telefoon: +33 3 85 30 33 65

E-mailadres: info@rivesdusoleil.com

hierna “de redacteur”

De publicatiedirecteur is:

Stefaan Pinkaers

E-mailadres voor contact: info@rivesdusoleil.com

hierna "de directeur van publicatie"

De camping van Camping aux Rives du Soleil wordt gehost door 3w Media waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op het volgende adres:

Geldropseweg 163, 5613 LM Eindhoven
Telefoon :+31 (0)88 396 33 42
E-mailadres: info@3wmedia.nl
onder "de Host"

Gebruikers worden beschouwd als alle internetgebruikers die browsen, lezen, bekijken en gebruikmaken van de site Camping aux Rives du Soleil, hierna de “Gebruikers”

 

ARTIKEL 2 – TOEGANKELIJKHEID

De Site is in principe 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk voor gebruikers, tenzij onderbroken, gepland of niet, voor onderhoud of in geval van overmacht.

In geval van onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de Site, verbindt deze zich ertoe alles in het werk te stellen om de toegang te herstellen.

De Site kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit zijn onbereikbaarheid.

 

ARTIKEL 3 – GEGEVENSVERZAMELING EN COMPUTERRECHT EN VRIJHEDEN

De site Camping aux Rives du Soleil is vrijgesteld van aangifte bij de Nationale Commissie “Informatique et Libertés” (CNIL) voor zover het geen gegevens van gebruikers verzamelt.

 

ARTIKEL 4 – COOKIESBELEID

De site Camping aux Rives du Soleil kan gebruik maken van “cookie”-technieken.

waardoor het statistieken en verkeersinformatie kan verwerken, de navigatie kan vergemakkelijken en om de service te verbeteren voor het comfort van de Gebruiker.

In overeenstemming met de Europese wetgeving is de website van Camping aux Rives du Soleil bijgewerkt wat betreft zijn privacy beleid voor cookies. Het staat de Gebruiker vrij om de cookies van alle websites te accepteren of te weigeren door de instellingen van de internetbrowser te wijzigen.

 

ARTIKEL 5 – TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Deze juridische mededelingen vallen onder het Franse recht. In geval van een geschil en bij gebreke van een minnelijke schikking, zal het geschil worden voorgelegd aan de Franse rechtbanken in overeenstemming met de regels van toepasselijke jurisdictie.

 

ARTIKEL 6 – CONTACT

Voor elke melding van illegale inhoud of activiteiten kan de gebruiker contact opnemen met de uitgever op het volgende adres: info@rivesdusoleil.com, of per aangetekende post met ontvangstbevestiging verzonden  naar de uitgever op de contactgegevens vermeld in deze juridische kennisgevingen.

De site Camping aux Rives du Soleil wenst u een uitstekende navigatie!

 

MEDIATIE – BEMIDDELING BIJ GESCHILLEN

In overeenstemming met de bepalingen van het Consumentenwetboek m.b.t. het proces van bemiddeling bij consumentengeschillen, heeft de klant het recht om gratis gebruik te maken van de bemiddelingsdienst die wordt aangeboden door Camping aux Rives du Soleil. Wij bieden u de mogelijkheid om gebruik te maken van onderstaande mediator:

 

SMP (SAS Médiateur de la consommation)

Online verwijzing door het daarvoor bestemde formulier in te vullen op https://www.mediateur-consommation-smp.fr/

Verwijzing per post: 24, rue Albert de Mun - 33000 Bordeaux